Close

خونړۍ روژه ـ منظوم نکل

source of image: http://bit.ly/2slIx7I

سپين سرې راغله يو بازار ته د يو ښار
داسي مصروف ته چي د تګ نه وه پر لار
وړه انجلۍ يې وه نيولې دې تر لاسه
ستړې هلاکه وچه کلکه له افلاسه
کله چي ولاړه د دفتر و دروازې ته
د يو صراف تجارتي دفترخانې ته
سړی يو ناست ؤ له څهرې لا مهربان ؤ
ښايسته يې ږيره ښايسته غوندي انسان ؤ
صراف چي وليدله ښځه نو ګويان سو
دفتر کي ناست يوه زلمي ته په بيان سو
پيسې دا واخله حجاڼۍ ته يې بيا ورکړه
که ډوډۍ غواړي نه هغه هم ورته ورکړه
ښځي ويل خيرات نه غواړم زما وروره
پاکه روزي دي سه لا زیاته او لا نوره
پوره يو کال مخکي چي دلته شور ماشور ؤ
د اختر شپه وه پر بازار د خلکو زور ؤ
پټاؤ چي وسو کله دلته پر بازار
تاسو هغه ورځ ايا وليد کوم ازار؟
سړي ويل ازار به څه چي قيامت ؤ
د آدمزادو په دا ورځ لوی هلاکت ؤ
دغه هلک چي وينې زما سره په کار کي
پلار يې مرزا ؤ زما هغه په دې بازار کي
مرزا مرحوم رشتيا يو ډېر ښه مسلمان ؤ
دی تقوادار ؤ او حافظ هم د قرآن ؤ
په هغه ورځ مي ؤ لېږلی نژدې بانک ته
پيسې چي ولېږي هغه هيواد هانګکانګ ته
فرض روژه کي چي بيا وسوه دا چاودنه
دی قرباني ؤ هغه ورځ چي وه غمجنه
تر ليري ليري ول بل سوي سره اورونه
حتی هوا کي د مرغۍ سوځل پرونه
د اختر شپه نه چا ويل چي دا محشر دی
خوند له ژوند ولاړ له هغه ورځي خدای خبر دی
زما د مرزا پاته واړه واړه بچيان سول
بې سرپرست او مددګاره يتيمان سول
مشر يتيم ته می کار ورکړ پر بازار
تر څو ماړه کړي يتيمان پاته له پلار
ښځي ويل زوی مي لېږلی و درسو ته
خپل دا يتيم چي ښه انسان سي و کورسو ته
خو چا پر ګوتو ورته جوړ کړ کوم کشمير
هغه يې امر کړ چي کړي انسان زهير
مرګ ته به يې صبر کړم زړګی خو عاقبت
د دې هلک به څنګه وي په قيامت
سړي ويل پوه نه سوم څه وايې ته خوري
ستا د خبرو اشارې دي پر کوم لوري
ښځي ويل زوی چي زما ؤ په درسو کي
يو چا ليدلی ؤ په دغو بازارو کي
وروسته خبره سوم چي هغه ځان وژلی
او د خپل ځان سره يې نيم ښار دی سوځلی
هغه بدبخته يم زه مور چي زوی يې کړی
لوی خيانت انسانيت يې ازار کړی
اوس دا يتيمه راته پاته هم يې کونډه
درنه تر ټولو بيا يې ده د ازار پلنډه
نن يم راغلې دې بازار ته عفوه غواړم
زه خپل نادان زوی ته د خلکو بخښه غواړم
تر څو عذاب زما پر زوی د قبر کم سي
د يو مور زړه دی ګوندي لږ مي غم راکم سي
سړي ويل خوري ورځه کور ته روانه
بخښه که ماته وای يو کار هم کوم آسانه
د کوم کوم چا څخه به ته بخښنه غواړې
قربانيان ډير دي ته له پلوړو ستنه غواړې
فرض که ټول قربانيان وکړي ورته عفوه
بيا به هم ونه کړي هغه ته کومه نفعه
ولي چي هغه ورځ سوځلي حيوانان ول
پيشاني چرګي خسمانان او هم ميزيان ول
د خپل جنت حورو غلمانو په سوچو کي
وژني چي خلک بې ګناه بازار کوڅو کي
انسان خو پرېږده د حيوان به ازار څنګه
دا دوږخي جوابوي د بازار څنګه


احمدولي اڅکزی، د ۲۰۱۷ کال د می ۳۱مه نېټه

 

 

د ماشومانو د منظوم او منثور نکلونو وېبپاڼه
www.kochnai.com

د کوچنی ټکی کام د نکلونو ليسټ او لينکونه
http://bit.ly/2ppNEpJ

د احمدولي اڅکزي د نظمونو ليسټ او لينکونه
http://bit.ly/2h9CRwc

د ماشومانو له پاره د نظمونو ليسټ او لينکونه
http://bit.ly/2tfIG1u

د قاموسونه ټکی کام ټول اعلانونه
http://bit.ly/2fZf7dO

د تکراري سوالونو جوابونه
FAQ http://bit.ly/1IZm3uV

د قاموسونه ټکی کام څخه د کار اخيستلو ويډيو
http://bit.ly/2gXsf0v۲۴

وړيا پښتو قاموسونه د اندرويد موبايل له پاره
http://bit.ly/1IFKLAw

د آی فون لپاره هم د پښتو قاموسونو اېپ خپور سو
http://bit.ly/1T2nC0U

«جادو ته ورته» د پښتو قاموسونو پروګرام آنلاين سو
http://bit.ly/2dUVS3U

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د کاپي کولو په صورت کي د دغه ليکنې اصلي لينک او د ليکوال نوم يادول ضروري دي.
Legal Note حقوقي يادونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Loading...
Loading...